Straffrätt

Med Lexnova är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom straffrätt. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

Rättsområden

Urval av experter

Claes Lernestedt
Professor i straffrätt vid Stockholms universitet
Marie  Kagrell
Doktorand i straffrätt vid Stockholms universitet
Mattias Hjertstedt
Jur. dr och universitetslektor vid Umeå universitet

Nyheter (43224)

Play (91)

Penningtvätt

Lagen om straff för penningtvätt är abstrakt och kan vara svårtolkad. Men under senare år har Högsta domstolen försökt bota denna brist m...

Advokat – utbildningsintyg

De osjälvständiga brottsformerna

De osjälvständiga brottsformerna kan för många upplevas som ganska snåriga och det är inte sällan man måste titta i lagtexten och i förar...

Advokat – utbildningsintyg

Förhörsteknik i processen

Advokat Johan Eriksson går i det här avsnittet igenom hur han går tillväga för att förbereda ett förhör. Vi får ta del av hans tankar och...

Advokat – utbildningsintyg

HD:s höstprejudikat år 2022

Martin Borgeke kommenterar de nya vägledande avgörandena på straffrättens område som har kommit från Högsta domstolen under hösten 2022. ...

Advokat – utbildningsintyg

DNA-bevisning

Den senaste förfinade utvecklingen inom DNA-tekniken har skapat en oro i det juridiska systemet. Johanna Björkman, advokat och före detta...

Advokat – utbildningsintyg

Vapen, ammunition och ballistik

Vapen, ammunition och ballistik är många gånger ett svårt ämne och med det ökade antalet skjutningar i Sverige allt viktigare att ha kuns...

Advokat – utbildningsintyg

Granskning av förundersökning

Det är mycket viktigt att en försvarare har tillräcklig kunskap för att kunna granska de kriminaltekniska undersökningarna i en förunders...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (164)