Lexnova Nyheter

Juridisk nyhetsbevakning och rättsdatabas

Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst – med bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten från landets alla instanser inom samtliga rättsområden. Genom skräddarsydda bevakningsprofiler får du endast nyheter som berör dig och håller dig uppdaterad för att ta rätt beslut i din yrkesmässiga vardag. Ett stort sökbart arkiv ingår och till samtliga nyheter publiceras underliggande domar.

News

Renar stoppar bergtäkt

Mark- och miljööverdomstolen anser att en planerad bergtäkt påtagligt kommer att försvåra bedrivandet av rennäringen. Bergtäkten avses pl...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt
 • Snabb summering av nyheten
 • Bevakning av alla instanser
 • Över 70 000 tillgängliga domar
“Jag får Lexnovas nyhetsbevakning varje dag och håller mig på så sätt á jour med vad som händer på mina intresseområden. Det är perfekt med Lexnovas korta redogörelser för underrättspraxis som är en lagom kombination av referat och analys. Om något då känns särskilt spännande är det enkelt att klicka på länken till avgörandet och läsa mer. ”
Christina Ramberg Professor i civilrätt

Heltäckande bevakning – inklusive samtliga tingsrätter

I Lexnova Nyheter ingår bevakning av landets alla instanser, inklusive tingsrätter och förvaltningsdomstolar. Med en totalbevakning från överinstanser till tingsrättsnivå är du garanterad att inte missa viktiga nyheter och du får tillgång till värdefulla argument i liknande rättsfrågor. Som enda aktör med bevakning av samtliga tingsrätter gör vi ett urval av de intressantaste tvistemålen i landets 48 tingsrätter, inklusive arbetsrättsliga avgöranden.

Rättsutlåtanden – en del av vår nyhetsrapportering

Tvistande parter kan låta experter underbygga deras juridiska argumentation i form av kostsamma rättsutlåtanden för att stärka sin ståndpunkt. I Lexnova Nyheter finns ett levande arkiv med en unik samling av utvalda rättsutlåtanden från högaktuella fall, skrivna av landets ledande juridiska experter. Samtliga utlåtanden har en kopplad nyhet och bifogar även underliggande dom. Detta utgör en ovärderlig grund för kunskap, praktisk vägledning och förslag på lösningar i dina framtida ärenden. 
Läs mer

Beslut och överklaganden i pågående mål

Blendow Lexnova bevakar som enda aktör samtliga beslut under pågående mål i Arbetsdomstolen. Svea hovrätt, som avgör flest mål av alla hovrätter, fattar även stora mängder av beslut under pågående mål. Även dessa bevakas självklart med Lexnova Nyheter. 

Hur görs urvalet?

Lexnova distribuerar alla avgöranden från de högsta instanserna och gör ett urval från mellaninstanserna, hovrätten och kammarrätten. Från underinstanserna görs ett urval av de intressantaste rättsfallen. Användaren bestämmer själv vilka rättsområden och instanser som ska bevakas och hur ofta informationen ska komma.

Vi bevakar följande instanser:

 • Högsta domstolen
 • Hovrätterna
 • Tingsrätterna
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Kammarrätterna
 • Förvaltningsrätterna
 • Arbetsdomstolen
 • EU-domstolen
 • EU-kommissionen
 • Europadomstolen
 • Hyresnämnderna
 • Mark- och miljööverdomstolen
 • Mark- och miljödomstolarna
 • Migrationsöverdomstolen
 • Migrationsdomstolarna
 • Advokatsamfundet
 • Aktiemarknadsnämnden
 • Allmänna reklamationsnämnden
 • Bokföringsnämnden
 • Datainspektionen
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Justitiekanslern
 • Justitieombudsmannen
 • Konkurrensverket
 • Patent- och marknadsöverdomstolen
 • Revisorsinspektionen
 • Skatterättsnämnden
 • Skolinspektionen
 • Socialstyrelsen
 • Internetstiftelsen i Sverige
 • Överklagandenämnden för högskolan

Senaste Nyheterna

Renar stoppar bergtäkt

Mark- och miljööverdomstolen anser att en planerad bergtäkt påtagligt kommer att försvåra bedrivandet av rennäringen. Bergtäkten avses pl...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt