Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Alla video från Lexnova Play

Detaljplanefrågor

I avsnittet tar vi upp frågor kopplade till detaljplaner enligt plan- och bygglagen. I andra kapitlet plan- och bygglagen finns de grundl...

Advokat – utbildningsintyg