Lexnova Play

Straffrätt

Våra välkända experter guidar dig genom vad som har hänt på området varje månad och ger sin analys på rättsläget. Du uppdateras på senaste praxis och får praktiska tips så att du inte missar något relevant. Säkerställ att du är uppdaterad på en gärnings straffbarhet, brott i brottsbalken och påföljdssystemet. 

  • Juridisk nyhetstjänst i streamingformat
  • 10 nya avsnitt per år
  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning

Få tillgång till alla avsnitt inom straffrätt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!

  • Alla avsnitt inom straffrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat

Urval av experter

Stefan Reimer
Justitieråd
Johan Eriksson
Advokat och delägare, Försvarsadvokaterna

Play (80)

Förhörsteknik i processen

Advokat Johan Eriksson går i det här avsnittet igenom hur han går tillväga för att förbereda ett förhör. Vi får ta del av hans tankar och...

Advokat – utbildningsintyg

HD:s höstprejudikat år 2022

Martin Borgeke kommenterar de nya vägledande avgörandena på straffrättens område som har kommit från Högsta domstolen under hösten 2022. ...

Advokat – utbildningsintyg

DNA-bevisning

Den senaste förfinade utvecklingen inom DNA-tekniken har skapat en oro i det juridiska systemet. Johanna Björkman, advokat och före detta...

Advokat – utbildningsintyg