Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Våldsdom stoppar umgänge med pappa

Enligt tingsrättens är det för barnens bästa att de på sikt har ett umgänge med sin pappa varannan helg och lov. Men då pappan efter tingsrättens dom dömts till fängelsestraff för flera våldsbrott mot sin fru och, i ett fall, mot hennes dotter stoppar hovrätten umgänget.

Parterna har gemensamt två söner födda 2015 och 2016, som de har gemensam vårdnad om. Barnen har sitt stadigvarande boende hos mamman.

Tingsrätten beslutade i interimistiskt beslut den 31 maj 2021 att parterna alltjämt skulle ha gemensam vårdnad om barnen samt att barnen skulle ha rätt till umgänge med pappan.

Sedan hösten 2021 har barnen emellertid träffat sin pappa vid enbart något enstaka tillfälle. Vårdnads-, boende och umgängesutredning har inhämtats.

Pappan har yrkat i första hand att den gemensamma vårdnaden ska bestå och att sönerna får rätt till umgänge med honom varannan helg.

Borås tingsrätt bestämde att modern skulle ha ensam vårdnad om barnen men att sönerna skulle ha rätt till umgänge med sin pappa varannan helg och lov. Tingsrätten konstaterade att de uppgifter om våld och omfattande alkoholmissbruk från pappans sida som har framkommit måste beaktas. Han är dock inte dömd för någon sådan brottslighet i närtid. Familjerätten har bedömt risken för att barnen utsätts för våld som låg.

Hovrätten för Västra Sverige instämmer i tingsrättens bedömning att mamman ska ha ensam vårdnad. När det gäller umgängesfrågan noterar hovrätten att pappan efter tingsrättens dom dömts till fängelsestraff för flera våldsbrott som han begått mot sin fru och, i ett fall, mot hennes dotter. Såvitt framgår av brottmålsdomen har han begått gärningarna i hemmet, ofta i samband med att han druckit alkohol. De riskfaktorer som framkommer i vårdnadsutredningen, i förening med de omständigheter som framgår av brottmålsdomen, innebär enligt hovrätten att det finns en klar och konkret risk för att sönerna kan komma att bevittna våld och missbruk i hemmet hos pappan eller att de annars far illa. Pappan är därför inte lämplig som umgängesförälder för sönerna. Det bör alltså inte fastställas något umgänge mellan honom och barnen.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

t6148_22.pdf

800 KB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Vårdnad, umgänge och boende