Martin Vildhede

Martin Vildhede

Advokat och partner vid Morris Law

Specialiserad inom arbetsrätt och offentlig upphandling. Biträder i alla typer av arbetsrelaterade frågor såsom uppsägningar/avsked, fackliga förändringar, företagshemligheter och omstruktureringar. Ger även råd inom offentlig upphandling till leverantörer, i alla skeden av upphandlingsprocessen.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand