Ana Ferreira Rodrigues

Ana Ferreira Rodrigues

Biträdande jurist vid Morris Law

Specialiserad inom arbetsrätt och biträder i alla typer av arbetsrättsliga frågor såsom uppsägningar och avsked, fackliga förhandlingar, rådgivning i samband med företagsförvärv samt interna utredningar.


Expertkommentarer