Georg Frick

Georg Frick

Arbetsgivarkonsult

Arbetsgivarkonsult, personalvetare och specialist på praktisk arbetsrätt.

Expertkommentarer

Webbinarier live

Webbinarier on-demand