Fanny Schön

Fanny Schön

Advokat och Senior Associate vid Setterwalls Advokatbyrå

Bistår bolag i arbetsrättsliga frågor, bland annat omorganisationer, löpande arbetsrätt och fackliga förhandlingar, samt ger rådgivning vid företagsförvärv, försäljningar samt i löpande bolagsrättsliga frågor.

Expertkommentarer