Viktor Hård af Segerstad

Viktor Hård af Segerstad

Advokat vid AG Advokat

Advokat vid advokatbyrån AG Advokat med särskild inriktning mot offentlig upphandling och entreprenadrätt. Viktor bistår klienter under hela upphandlingsprocessen, vilket omfattar rådgivning innan en upphandling påbörjats, under upphandlingsförfarandet, efter tilldelningsbeslut och under avtalets löptid. Viktor har stor erfarenhet av upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader och koncessioner inom ett stort antal sektorer och särskild specialistkompetens inom bygg-, entreprenad- och fastighetsbranschen.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand