Robert Sevenius

Robert Sevenius

Ekon. lic., jur.kand.

Verksam som rådgivare inom företagsförvärv vid Traneko Mergers & Acquisitions. Författare till böcker om företagsförvärv och bolagsstyrning samt kursledare vid Sveriges Advokatsamfund, Linköpings universitet, Blendow Institute m fl.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand