Magnus Strömqvist

Magnus Strömqvist

Advokat vid Landahl advokatbyrå

Specialiserad på fastighetsrätt, i synnerhet kommersiell hyresrätt och tvistelösning. Har över femton års erfarenhet av att hjälpa både hyres­gäster och hyresvärdar oavsett om det gäller förhandling/upprättande av hyresavtal eller tvist i dom­stol. Tidigare chefsjurist på Svensk Handel Juridik.  

Expertkommentarer