Lotta Dahlstrand

Lotta Dahlstrand

Jur dr, affärs- och kompetensutvecklingschef Familjens Jurist

Ansvarig för utbildning, affärsutveckling samt partnersamarbeten på Familjens Jurist. Juris doktor-examen i barnrätt från Uppsala Universitet. Tidigare verksam vid Juridiska Institutionen i Uppsala och Barnombudsmannen.

Expertkommentarer