Karin Odkrans

Karin Odkrans

Advokat och Associate, Morris Law

Arbetar med frågor gällande skydd och kommersialisering av IP-rättigheter, marknadsföring, konsumenträtt, kommersiella avtal och dataskydd.

Expertkommentarer