Emil Samuelsson

Emil Samuelsson

Advokat vid Advokatfirman Åberg & Co

Arbetar bland annat med tillståndsprövning för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt områdesskydd, liksom med avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor och miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Expertkommentarer