Carl Lebeck

Carl Lebeck

Jur. dr. i offentlig rätt

Verksam vid Stockholms universitet. Har utöver jur. kand. även mastersexamina i juridik från Oxford University och Harvard Law School.

Flerårig erfarenhet av undervisning i offentlighet- och sekretess, och forskning och undervisning kring EU-rätten och skyddet för grundläggande rättigheter. Författare till boken EU-stadgan om grundläggande rättigheter: en introduktion.

Expertkommentarer