Annakarin Skogsberg

Annakarin Skogsberg

Advokat/Legal Director Maqs Advokatbyrå

Specialiserad inom tvistlösning och entreprenadrätt, och har särskilt stor erfarenhet av att driva större entreprenadrättsliga tvister i allmän domstol eller skiljeförfarande. Bistår även med rådgivning i upphandlingsskeden och ger löpande rådgivning under entreprenader. Håller regelbundet föredrag inom ämnena tvistelösning och entreprenadrätt.

Expertkommentarer