Lexnova Samhällsbyggnadspraxis

Digital handbok för dig som arbetar inom samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadspraxis är ett unikt verktyg där domar inom samhällsbyggnad samlas på ett och samma ställe i ett lättöverskådligt bibliotek. Praxis från domstolarna är direkt avgörande för att kunna besvara många frågor i det dagliga arbetet och här hittar du underlag som hjälper dig att fatta beslut om bland annat bygglov, miljö och stadsplanering.

Du får sammanfattningar av alla avgöranden från högsta instans inom miljö – Mark- och miljööverdomstolen. Som enda aktör bevakar vi även samtliga tingsrätter där många viktiga frågor inom samhällsbyggnad avgörs.

shutterstock_1946026351
Lexnova Samhällsbyggnadspraxis
Handbok i samhällsbyggnadspraxis
825 kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Delar av det innehåll du får ta del av när du får tillgång till din digitala handbok.

Inga sökresultat

Andra praxis

Lexnova Hyrespraxis

Handbok i hyresrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Lexnova Entreprenadpraxis

Handbok i entreprenadrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Lexnova Köp- och avtalspraxis

Handbok i köp- och avtalspraxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu