Lexnova Mäklarpraxis

Mäklarpraxis är ett unikt verktyg för fastighetsmäklare

En ny fastighetsmäklarlag trädde i kraft den 1 juli 2021 vilket framför allt innebär att mäklarföretag numera omfattas av registreringsplikt och Fastighetsmäklarinspektionens (FMI:s) tillsyn. Detta medför att mäklarföretag kan ådömas disciplinpåföljder varför det är viktigt att säkerställa att du är uppdaterad på vilka lagar och regler som gäller. Mäklarpraxis samlar all juridik som rör mäklare samt tvister om köp/försäljning av bostäder och mark i ett lättöverskådligt bibliotek.

mäklarpraxis
Lexnova Mäklarpraxis
Handbok i mäklarrättslig praxis
825 kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Delar av det innehåll du får ta del av när du får tillgång till din digitala handbok.

Inga sökresultat

Andra praxis

Lexnova Entreprenadpraxis

Handbok i entreprenadrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Lexnova Samhällsbyggnadspraxis

Handbok i samhällsbyggnadspraxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Lexnova HR-praxis

Arbetsrättslig handbok inkl. förlikningar

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu