Lexnova Köp- och avtalspraxis

Unik digital handbok i beslut rörande köp- och avtalslagen

I Köp- och avtalspraxis samlar Lexnova som enda aktör i Sverige köp- och avtalsrättsliga domar på ett och samma ställe i ett lättöverskådligt bibliotek. Du får kortfattade sammanfattningar av de mest relevanta domarna från Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna – samt de underliggande domarna i PDF-format.

handelspraxis-1
Lexnova Köp- och avtalspraxis
Handbok i köp- och avtalspraxis
825 kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

Delar av det innehåll du får ta del av när du får tillgång till din digitala handbok.

Inga sökresultat

Andra praxis

Lexnova HR-praxis

Arbetsrättslig handbok inkl. förlikningar

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

Lexnova Mäklarpraxis

Handbok i mäklarrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

Lexnova Hyrespraxis

Handbok i hyresrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)