Lexnova Hyrespraxis

Ett unikt verktyg för dig som arbetar med hyresrätt

Hyresnämnderna och avd. 2 vid Svea hovrätt avgör dagligen tiotals mål, och många som arbetar med hyresrätt upplever det svårt att veta vilka rättsfall som utgör relevant praxis. Lexnova Hyrespraxis hjälper dig runt detta problem. Genom ett unikt samarbete med hyresnämnderna har vi skapat en tjänst där du direkt får en helhetsbild av den gällande rätten – och därigenom ett verktyg för att lösa de hyresrättsliga problem du ställs inför.

Lexnova Hyrespraxis
Handbok i hyresrättslig praxis
825 kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Delar av det innehåll du får ta del av när du får tillgång till din digitala handbok.

Inga sökresultat

Andra praxis

Lexnova Mäklarpraxis

Handbok i mäklarrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Lexnova HR-praxis

Arbetsrättslig handbok inkl. förlikningar

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Lexnova Entreprenadpraxis

Handbok i entreprenadrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu