Lexnova HR-praxis

Ett unikt verktyg för dig som arbetar med arbetsrätt och HR

Arbetsdomstolen (AD) och tingsrätterna avgör dagligen tjugotals mål, rörande anställningar och dess avslut. En av de stora utmaningarna för HR och arbetsrättsjurister består bland annat i att veta vilka rättsfall som utgör relevant praxis. Lexnova HR-praxis hjälper dig att få ett unikt och överskådligt bibliotek med rättsfall, referat och förarbeten samt länksamling till adekvata lagar för hjälp och vägledning i dina specifika juridiska problem.

Lexnova HR-praxis
Arbetsrättslig handbok inkl. förlikningar
825 kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

Delar av det innehåll du får ta del av när du får tillgång till din digitala handbok.

Inga sökresultat

Andra praxis

Lexnova Köp- och avtalspraxis

Handbok i köp- och avtalspraxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

Lexnova Entreprenadpraxis

Handbok i entreprenadrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

Lexnova Mäklarpraxis

Handbok i mäklarrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)