Lexnova Entreprenadpraxis

Digital handbok med de mest intressanta avgörandena

Entreprenadpraxis är ett unikt verktyg för såväl jurister som ickejurister. Här hittar du entreprenadrättsliga avgöranden i en lättöverskådlig katalog med utgångspunkt i standardavtalen AB 04 och ABT 06. Ett praktiskt bibliotek med en mängd entreprenadrättsliga avgöranden, samlade på ett och samma ställe. Omfattar även lagar och ordlista.

shutterstock_531997954
Lexnova Entreprenadpraxis
Handbok i entreprenadrättslig praxis
825 kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Delar av det innehåll du får ta del av när du får tillgång till din digitala handbok.

Inga sökresultat

Andra praxis

Lexnova Hyrespraxis

Handbok i hyresrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Lexnova Mäklarpraxis

Handbok i mäklarrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Lexnova Köp- och avtalspraxis

Handbok i köp- och avtalspraxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu