AKTUELLT

Senaste nytt

Lexnova håller dig uppdaterad på det senaste inom juridiken. Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst – med bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten från landets alla instanser inom samtliga rättsområden.

Missa inte webbinariet 14 juni

Under detta webbinarium ger Georg Frick vägledning kring hur lönetransparensdirektivet ska genomföras i Sverige och vilka konsekvenser det innebär. En utredning har tillsatts för att ta ställning till hur direktivet ska införlivas i svensk rätt, där ett förslag kommer att presenteras i maj 2024. De nya EU-reglerna kommer att innebära en stor omställning för arbetsgivare vad avser insyn i lönesättningen och därför viktigt att komma i gång med omställningen direkt.